ЗНО з англійської мови: особливості тесту 2018 року

Тест  ЗНО з англійської мови у 2018 році складається із завдань п’яти форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на визначення правильності/неправильності твердження, завдань на встановлення відповідності.

Детальніше

Чи потрібно ділити на абзаци

Власне висловлення з англійської мови необхідно поділити на п’ять абзаців відповідно до структури листа. Поділ на абзаци – справа автора, однак у випадку з власним висловленням поділ на абзаци є обов’язковим. Відповідно до структури листа як типу письмового твору, він поділяється на п’ять частин.

Детальніше

Час на виконання завдань ЗНО

Для успішного написання власного висловлення учаснику тестування варто відвести не менше 30 хвилин. На виконання всього тесту з англійської мови у 2017 році відведено 120 хвилин (2 астрономічні години). Практика показує, що для успішного написання потрібно щонайменше 30 хвилин.

Детальніше

Типова тематика власного висловлювання

Тематика завдань відповідає тематиці текстів для читання, аудіювання та використання мови, уміщеній у програмі ЗНО. Тематика власних висловлень у тестах ЗНО з англійської мови охоплює питання, актуальні для випускників школи.

Детальніше

Послідовність виконання

Учасник зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови має дотиримуватися певного алгоритму. Учасник тестування, який створює власне висловлення, для успішного виконання відкритого завдання має дотримуватися такого алгоритму роботи.

Детальніше

Обсяг власного висловлювання

Учаснику тестування рекомендується написати власне висловлення довжиною не менше 100 слів. В умові завдання для власного висловлення є фраза «Write a letter of at least 100 words». Вона означає, що учаснику тестування рекомендують написати власне висловлення довжиною не менше 100 слів.

Детальніше

Найважливіше в написанні

На що звернути особливу увагу у формулюванні завдання на написання власного висловлення (листа). Тема у відкритому тестовому завданні подана у вигляді двох частин: мікротексту (преамбули) та трьох комунікативних ситуацій. – У мікротексті (преамбулі) є опис подій, які стали основним.

Детальніше

Критерії оцінювання на ЗНО

Учасник ЗНО з англійської мови може отримати максимум 14 балів за написання власного висловлення За виконання відкритого тестового завдання на написання власного висловлення можна набрати максимум 14 балів, із яких: 6 балів – за змістове оформлення тексту.

Детальніше