Проблема над якою працює ШМО

Методична скарбничка

«Використання проектних та інформаційно-комунікативних педагогічних технологій на уроках іноземних мов як засіб розвитку креативного мислення учнів».

Завдання:

– Забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків.

– Впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання.

– Розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти.

– Створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учнів.

– Формування бажання і уміння вчитись.

– Виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці.

– Інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.

– Спрямувати роботу на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Національної доктрини розвитку освіти в Україні в XXI столітті, Державної програми «Вчитель».

– Працювати над постійним підвищенням якості викладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.

– Удосконалювати зміст і структуру уроків, форми та методи навчання.

– Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання.

– Впроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів.

– Вивчати індивідуальні особливості учнів з метою їх урахування при плануванні роботи вчителів.

– Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.

– Залучати учнів до участі в олімпіадах пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.

– Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь у міських олімпіадах написання науково-дослідницьких робіт МАН.

– Готувати учнів до проходження ЗНО з іноземних мов.

– Продовжити роботу зі створення навчально-методичного комплексу з англійської та німецької мови.

– Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості.

– Формувати активну громадську позицію вчителів та учнівської молоді.

– Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.

– Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.

– Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.

– Аналізувати якість знань, умінь та навичок виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.

– Координувати планування.

– Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.

– Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).

– Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

– Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.

– Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.

– Виготовляти наочність.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *