Word list Unit 11 All’s Well that Ends Well pp. 76-81

Enterprise 1
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 all night long /ɔːl        naɪt     lɒŋ/ всю ніч
2 bark /bɑːk/ кора, гавкіт
3 beep /biːp/ гудок, сигналити
4 blind /blaɪnd/ сліпий, осліплювати
5 bouquet /ˈbukeɪ/ букет
6 brave /breɪv/ сміливий, хоробрий
7 break-in /ˈbreɪkˌɪn/ взлам
8 bridge /brɪdʒ/ міст
9 bright /braɪt/ яскравий, світлий, оптимістичний
10 burst /b3ːst/ розривати, прориватися, лопати
11 canal /kəˈnæl/ канал
12 chase /tʃeɪs/ переслідувати
13 competition /ˌkɒmpɪˈtɪʃən/ змагання, конкуренція
14 cries /kraɪz/ плаче, кричить
15 desperately /ˈdespərɪtlɪ/ відчаяно, надзвичайно
16 dike /daɪk/ дамба, канава, насип
17 Emergency service /ɪˈməːdʒənsɪ    ˈs3ːvɪs/ аварійна служба
18 fall /fɔːl/ падати,  падіння
19 flood /flʌd/ потік, заливати, повінь
20 flow /fləʊ/ литися, течія
21 for a while /fɔːʳ    ə    waɪl/ ненадовго
22 frighten /ˈfraɪtn/ злякати
23 get bigger and bigger ставати все більшим
24 gold cup золотий кубок
25 heavy rain /ˈhevɪ     reɪn/ великий дощ
26 hill /hɪl/ невелика гора
27 hold on /həʊld/ триматися
28 hole /həʊl/ дірка, яма, отвір
29 horn /hɔːn/ звукова сирена
30 horrible experience /ˈhɒrɪbl   ɪksˈpɪərɪəns/ жахливий досвід, враження
31 immediately /ɪˈmiːdɪətlɪ/ негайно, відразу
32 jeep /dʒiːp/ джип
33 jump out /dʒʌmp     aʊt/ вистрибнути
34 ladder /ˈlædəʳ/ драбина
35 link /lɪŋk/ з’єднувати, зчіплювати
36 lock /lɒk/ замок, закривати
37 lucky to be alive /ˈlʌkɪ/ пощастило залишитися живим
38 mend /mend/ ремонтувати
39 message /ˈmesɪdʒ/ повідомлення
40 metal /ˈmetl/ метал
41 nervously /ˈn3ːvəslɪ/ знервовано
42 notice /ˈnəʊtɪs/ помітити, звернути увагу
43 on sb’s way home на чиємусь шляху додому
44 panic /ˈpænɪk/ паніка
45 park ranger /pɑːk   ˈreɪndʒəʳ/ лісник, працівник парку
46 point /pɔɪnt/ вказувати, пункт, крапка
47 rabbit /ˈræbɪt/ кролик
48 report /rɪˈpɔːt/ звіт, доповідь
49 require /rɪˈkwaɪəʳ/ наказувати, вимагати
50 rеal loudly /rɪəl    ˈlaʊdlɪ/ дійсно голосно
51 rush /rʌʃ/ поспішати, суєта
52 Safari park /səˈfɑːrɪ/ зоопарк
53 save /seɪv/ берегти, рятувати
54 scream /skriːm/ крик
55 several /ˈsevrəl/ декілька
56 shocking /ˈʃɒkɪŋ/ жахливий, обурюючий
57 silk dress шовкова сукня
58 strange /streɪndʒ/ дивний, незвичний
59 the Netherlands /ˈneðələndz/ Нідерланди
60 tractor  /ˈtræktəʳ/ трактор
61 tunnel /ˈtʌnl/ тунель, прокладати тунель
62 walk about похід, піший туризм
63 winner /ˈwɪnəʳ/ переможець

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *