Word list Unit 14 Dos and Don’ts pp. 98-103

Enterprise 1
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 aerosol  /ˈɛərəsɒl/ аерозоль
2 alone  /əˈləʊn/ один, в самотності
3 aluminium  /æljuˈmɪnɪəm/ алюміній
4 appointment  /əˈpɔɪntmənt/ зустріч, ділове побачення
5 aspirin  /ˈæsprɪn/ аспірин
6 bad for погано для
7 blow your nose  /bləʊ/ висморкатися
8 can  /kæn/ могти, мати право
9 cheat in tests  /tʃiːt/ списувати, махлювати
10 chew gum  /tʃuː       gʌm/ жувати гумку
11 chopstick  /ˈtʃɒpstɪk/ палочка для їжі
12 classroom  /ˈklɑːsrʊm/ кабінет
13 cough syrup  /kɒf  ˈsɪrəp/ сироп від кашлю
14 create  /kriːˈeɪt/ створювати
15 danger  /ˈdeɪndʒəʳ/ небезпека
16 dentist  /ˈdentɪst/ стоматолог
17 enter  /ˈentəʳ/ входити
18 factory  /ˈfæktərɪ/ фабрика, завод
19 fight  /faɪt/ битися, воювати
20 fit and healthy  /fɪt   ən  ˈhelθɪ/ бути в хорошій формі
21 fizzy  /ˈfɪzɪ/ газований, шипучий
22 drink  /drɪŋk/ пити, напій
23 flu  /fluː/ грип
24 forbidden  /fəˈbɪdn/ заборонений
25 full stomach  /fʊl   ˈstʌmək/ повний шлунок
26 head for  /hed  fɔːʳ/ направляти
27 headache  /ˈhedeɪk/ головний біль, неприємність
28 house rules  /haʊs  ruːlz/ правила
29 in public  /ˈpʌblɪk/ публічно
30 it’s your turn ваша черга
31 jumper  /ˈdʒʌmpər/ светер, джемпер
32 keep in mind  /kiːp   ɪn  maɪnd/ пам’ятати, мати на увазі
33 kiss  /kɪs/ поцілунок, цілувати
34 leaflet  /ˈliːflɪt/ листівка
35 light fires  /laɪt  faɪəʳz/ легкі пожежі
36 lodger  /ˈlɒdʒəʳ/ квартирант
37 loud music  /laʊd   ˈmjuːzɪk/ голосна музика
38 mouth  /maʊθ/ рот, гирло
39 nearest  /’nɪərəst/ найближчий
40 obligation  /ˌɒblɪˈgeɪʃən/ зобов’язання
41 on time вчасно
42 optician  /ɒpˈtɪʃən/ окуліст
43 pack  /pæk/ пакувати, упаковка, пачка
44 park парк, паркуватися
45 permission  /pəˈmɪʃən/ дозвіл
46 plastic  /ˈplæstɪk/ пластмас
47 point  /pɔɪnt/ вказувати, кінчик, ціль, кома, зміст
48 pollute  /pəˈluːt/ забруднювати
49 pre-packaged food  /pri:ˈpækɪdʒd  fuːd/ розфасована їжа, напівфабрикати
50 prohibition  /ˌprəʊɪˈbɪʃən/ заборона
51 public transport  /ˈpʌblɪk   ˈtrænspɔːt/ громадський транспорт
52 push into  /pʊʃ   ˈɪntʊ/ заштовхувати
53 queue  /kjuː/ черга
54 recycling bin  /ˌriːˈsaɪklɪŋ   bɪn/ контейнер для відходів
55 refuse  /rɪˈfjuːz, ˈrefjuːs/ відхилятися, відмовлятися
56 regular exercise  /ˈregjʊləʳ  ˈeksəsaɪz/ регулярні заняття спортом
57 remember  /rɪˈmembəʳ/ згадувати, пам’ятати
58 rent  /rent/ арендувати, брати на прокат
59 rubbish  /ˈrʌbɪʃ/ сміття, відходи
60 rubbish bin  /ˈrʌbɪʃ    bɪn/ бак для сміття
61 sign  /saɪn/ знак, ознака, підписувати
62 slipper  /ˈslɪpəʳ/ тапочки
63 smell  /smel/ запах, смердіти
64 smoking  /ˈsməʊkɪŋ/ куріння
65 sore throat  /sɔːʳ    θrəʊt/ болить горло
66 suncream  /kriːm/ сонцезахисний крем
67 sunglasses сонцезахисні окуляри
68 sweet  /swiːt/ солодкий, приємний, цукерка
69 take your shoes off зніміть взуття
70 tell jokes  /dʒəʊk/ розповідати анекдоти, жартувати
71 throw  /θrəʊ/ кидок, передача, кидати
72 tip  /tɪp/ чаєві, давати чаєві, порада
73 toe  /təʊ/ палець ноги
74 toothache  /ˈtuːθeɪk/ зубний біль
75 tram  /træm/ трамвай
76 tree  /triː/ дерево, родовід
77 upward  /ˈʌpwəd/ направлений догори
78 useful  /ˈjuːsfʊl/ корисний
79 wash the dishes мити посуд
80 washing-up liquid  /ˈlɪkwɪd/ миюча рідина
81 What’s the matter? що сталося?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *