Word list Unit 15 Take a Break pp. 104-109

Enterprise 1
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 accidentally  /ˌæksɪˈdentəlɪ/ випадково, ненароком
2 already  /ɔːlˈredɪ/ вже
3 Arc de Triomphe  /ɑːk  de  traɪ’ʌmf/ Тріумфальна Арка
4 awful  /ˈɔːfəl/ жахливий
5 bazaar  /bəˈzɑːʳ/ базар, ринок
6 bellboy  /ˈbelbɔɪ/ коридорний
7 boat trip  /bəut   trip/ подорож човном
8 call  /kɔːl/ дзвонити, закликати, потреба
9 centre  /ˈsentəʳ/ центр
10 Chinese  /ˌtʃaɪˈniːz/ китайський
11 couscous  / ku:sku:s/ кус-кус
12 disgusting /dɪsˈgʌstɪŋ/ поганий, мерзький
13 dream  /driːm/ сон, мрія
14 Egyptian  /ɪˈdʒɪpʃən/ єгипетський, єгиптянин
15 exhibit  /ɪgˈzɪbɪt/ виставка, показ, експонувати
16 experience  /ɪksˈpɪərɪəns/ враження, досвід, випробовувати
17 falafel  /fe’lafel/ фелафель(араб.блюдо)
18 Fancy meeting you here  /ˈfænsɪ  ˈmiːtɪŋ  juː  hɪəʳ/ незвично зустріти Вас тут
19 find  /faɪnd/ знаходити, виявляти
20 flea market  /fliː     ˈmɑːkɪt/ барахолка
21 generously  /ˈdʒenərəslɪ/ щедро, великодушно
22 handmade  /ˈhændmeɪd/ ручна робота
23 heating  /ˈhiːtɪŋ/ опалення
24 holiday destination  /ˈhɒlədɪ    ˌdestɪˈneɪʃən/ місце відпочинку
25 idea  /aɪˈdɪə/ думка, ідея, намір
26 in the middle of  /ˈmɪdl/ всередині
27 just  /dʒʌst/ небагато, просто, щойно
28 magnificent  /mægˈnɪfɪsənt/ відмінний, величний
29 nightmare  /ˈnaɪtmɛəʳ/ темнота, вечір, сутінки
30 Notre Dame  /notr  deɪm/ Нотр Дам
31 opera  /ˈɒpərə/ опера
32 paella  / paɪ’elə/ паейя
33 painting  /ˈpeɪntɪŋ/ картина, живопис
34 Pharaoh  /ˈfɛərəu/ фараон
35 pyramid  /ˈpɪrəmɪd/ піраміда
36 receptionist  /rɪˈsepʃənɪst/ реєстратор
37 reservation  /ˌrezəˈveɪʃən/ попереднє замовлення, бронювання
38 return  /rɪˈt3ːn/ повернутися
39 ride  /raɪd/ їздити, атракціон
40 Sounds nice  /saʊnds   naɪs/ звучить відмінно
41 spare key  /spɛəʳ   ki:/ запасний ключ
42 Sphinx  /sfɪŋks/ Сфінкс
43 state room  /steɪt      rʊm/ зала гостьова
44 statue  /ˈstætjuː/ статуя
45 stop working перестати працювати
46 suitcase  /suːtkeɪs/ чемодан
47 surprise  /səˈpraɪz/ сюрприз, здивувати
48 take a break  /teɪk  ə   breɪk/ зробити перерву, вирішити відпочити
49 temple  /ˈtɛmpl/ храм
50 the Seine  /ðə  seɪn/ Сена
51 ticket  /ˈtɪkɪt/ квиток, протокол, штраф
72 tip  /tɪp/ чаєві, давати чаєві, порада
53 tonight  /təˈnaɪt/ сьогодні ввечері
54 travel agent  /ˈtrævl    ˈeɪdʒənt/ туристичний агентство
55 wallet  /ˈwɒlɪt/ портмоне
56 waste my time  /weɪst/ недарма витратити  мій час
57 worst  /w3ːst/ найгірший
58 yet  /jet/ ще, до цих пір
Story 3 – Episode 1
1 bonnet /ˈbɔnɪt/ капот, шарф-шапка
2 bright  /braɪt/ яскравий, розумний
3 bumper бампер бампер
4 bumper crop or harvest /krɒp/        /ˈhɑːvɪst/ небувалий врожай
5 can’t stand не можу вставати, виступати
6 cry  /kraɪ/ плакати, оплакувати, крик
7 dry  /draɪ/ сухий, сушити, висихати
8 explanation  /ˌekspləˈneɪʃən/ пояснення
9 flashing lights  /ˈflæʃɪŋ           laɪts/ проблискові вогні, моргати фарами
10 headlight  /ˈhedlaɪt/ фара
11 land  /lænd/ земля суша, приземлятися
12 light  /laɪt/ світильник, легкий, світлий
13 logical  /ˈlɒdʒɪkəl/ логічний
14 rear-view mirror  /rɪəʳ   vjuː    ˈmɪrəʳ/ дзеркало заднього виду
15 research  /rɪˈs3ːtʃ/ дослідження, вивчення
16 seat  /siːt/ сидіння, зад, ягодиці
17 sky  /skaɪ/ небо
18 slow down  /sləʊ   daʊn/ режим уповільнення
19 spaceship  /ˈspeɪsʃɪp/ космічний корабель
20 steering wheel  /ˈstɪərɪŋ   wiːl/ кермувальне колесо
21 UFO unknown flying object  /ˈʌnˈnəʊn  ˈflaɪɪŋ  ˈɒbdʒɪkt/ НЛО
22 What on earth  /3ːθ/ що ж
23 wheel  /wiːl/ колесо, руль, штурвал
24 windscreen  /ˈwɪndskriːn/ вітрове стікло
25 wing mirror  /wɪŋ    ˈmɪrəʳ/ дзеркало заднього виду
Story 3 – Episode 2
1 aboriginal  /ˌæbəˈrɪdʒənl/ корінний, місцевий
2 alien  /ˈeɪlɪən/ інопланетянин, чужий
3 automatic  /ˌɔːtəˈmætɪk/ автоматичний,
4 automatic car авто з АКП
5 automatic washing machine пральна машина-автомат
6 believe  /bɪˈliːv/ вірити, довіряти
7 camera  /ˈkæmərə/ фотоапарат, відеокамера
8 certain  /ˈs3ːtən/ безсумнівний, неминучий
9 contact  /ˈkɒntækt/ контакт, знайомство
10 business contacts ділові зв’язки
11 develop  /dɪˈveləp/ розвивати, розробляти
12 erase  /ɪˈreɪz/ стирати
13 happen  /ˈhæpən/ пощастило, відбуватися
14 hot air balloon  /bəˈluːn/ куля, наповнена гарячим повітрям
15 human  /ˈhjuːmən/ людина, людський
16 memory  /ˈmemərɪ/ па’ять, пристрій для запам’ятовування
17 mention  /ˈmenʃən/ згадування, помічати
18 metal box  /ˈmetl/ металічна коробка
19 primitive  /ˈprɪmɪtɪv/ примітивний, первісний
20 raft  /rɑːft/ плот
21 robe  /rəʊb/ мантія, банний халат
22 similar  /ˈsɪmɪləʳ/ схожий, подібний
23 strange  /streɪndʒ/ дивний, несхожий
24 study  /ˈstʌdɪ/ вивчати, аналізувати, робочий кабінет
25 technology  /tekˈnɒlədʒɪ/ технологія
26 transport  /ˈtrænspɔːt/ транспорт
27 understand  /ˌʌndəˈstænd/ розуміти, осмислювати

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *