Word list Unit 6 Birds of a Feather pp. 40-45

Enterprise 1
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 Africa /ˈæfrɪkə/ Африка
2 America /əˈmerɪkə/ Америка
3 Antarctica  /æntˈɑːktɪkə/ Антарктика
4 Ausrtalia /ɒsˈtreɪlɪə/ Австралія
5 baby /ˈbeɪbɪ/ дитина, малюк
6 body /ˈbɒdɪ/ тіло, тулуб, заклад
7 butterfly /ˈbʌtəflaɪ/ метелик
8 cage /keɪdʒ/ клітка, кабіна
9 carrot /ˈkærət/ морква
10 carrot and stick policy політика кнута і пряника
11 chimpanzee /ˌtʃɪmpænˈziː/ шимпанзе
12 cold /kəʊld/ холодний, холод, застуда
13 collie /ˈkɒlɪ/ коллі (порода собак)
14 deer /dɪəʳ/ олень
15 distance /ˈdɪstəns/ відстань, дистанція
16 easily /ˈiːzɪlɪ/ легко
17 eastern /ˈiːstən/ східний
18 eucalуptus /juːkəˈlɪptəs/ евкаліпт
19 farm animal /fɑːm     ˈænɪməls/ свійські тварини
20 feather /ˈfeðəʳ/ піp’я
21 feet /fiːt/ ступня, нога, фут, опора
22 female /ˈfiːmeɪl/ істота жіночої статі
23 fin /fɪn/ плавник
24 forest /ˈfɒrɪst/ ліс, бір
25 friendly /ˈfrendlɪ/ дружній
26 front /frʌnt/ фасад, перед
27 fruit /fruːt/ фрукт, фрукти
28 funny /ˈfʌnɪ/ смішний, дивний
29 fur /f3ːʳ/ хутро, накип
30 group /gruːp/ група, набір
31 hunt /hʌnt/ полювання, розшук
32 ice /aɪs/ крига
33 India /ˈɪndɪə/ Індія
34 insect /ˈɪnsekt/ комаха
35 intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ розумний, толковий
36 jump /dʒʌmp/ стрибати, підстрибувати
37 lay eggs /leɪ   egs/ відкладати яйця
38 learn /l3ːn/ дізнаватися, завчати
39 leaves /liːvz/ листя
40 leg /leg/ нога, лапа
41 lettuce /ˈletɪs/ салат латук
42 male /meɪl/ особа чоловічої статі
43 mammal /ˈmæml/ ссавець
44 mane /meɪn/ грива
45 mouse /maʊs/ миша
46 mice /maɪs/ миші
47 noise /nɔɪz/ шум, звук
48 other /ˈʌðəʳ/ інший
49 Pacific Ocean /pəˈsɪfɪk      ˈəʊʃən/ Тихий океан
50 person /ˈp3ːsn/ людина, особа
51 plain /pleɪn/ простий, рівнина, однотонний
52 pouch /paʊtʃ/ кісет, гаманець, сумка у тварин
53 reptile /ˈreptaɪl/ рептилія
54 rooster /ˈruːstəʳ/ півень
55 sea lion /siː      ˈlaɪən/ морський лев
56 sharp claws /ʃɑːp        klɔːs/ гострі кігті
57 sheep /ʃiːp/ вівця, баран
58 skin /skɪn/ шкіра, шкура
59 smile /smaɪl/ посмішка ,посміхатися
60 stripe /straɪp/ смужка, петлиця
61 tail /teɪl/ хвіст
62 thigh /θaɪ/ стегно
63 trunk /trʌŋk/ стовбур, хобот
64 unusual /ʌnˈjuːʒʊəl/ незвичний
65 vegetable /ˈvedʒɪtəbl/ овочі
66 warm sea /wɔːm    siː/ тепле море
67 weight /weɪt/ вага, маса
68 whisker /ˈwɪskəʳ/ взбивати, венчик
69 wild /waɪld/ дикий
70 wing /wɪŋ/ крило
71 world /w3ːld/ світ
Story 1 – Episode 2
1 accident /ˈæksɪdənt/ нещасний випадок, подія
2 afraid /əˈfreɪd/ переляканий
3 amazing /əˈmeɪzɪŋ/ величний
4 castle /ˈkɑːsl/ палац
5 deep /diːp/ глибокий
6 envelope /ˈɛnvələup/ конверт
7 interesting /ˈɪntrɪstɪŋ/ цікавий
8 mile /maɪl/ миля
9 miles better набагато краще
10 neck /nek/ шия
11 safe /seɪf/ безпечний, обережний
12 Scottish Highlands /ˈskɒtɪʃ      ˈhaɪləndz/ шотландські високогір’я
13 surprised /səˈpraɪzd/ здивований
14 tourist /ˈtʊərɪst/ турист
15 unfortunately /ʌnˈfɔːtʃnɪtlɪ/ нажаль, на нещастя
16 upset /ˈʌpset/ засмучений
17 wrong /rɒŋ/ неправий, нечесний

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *