Word list Unit 9 Times Change pp. 62-67

Enterprise 1
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 airport /ˈɛəpɔːt/ аеропорт
2 ancient /ˈeɪnʃənt/ старовинний
3 bank /bæŋk/ банк, набір, берег
4 best friend /best   frend/ найкращий товариш
5 between /bɪˈtwiːn/ між двома
6 brick /brɪk/ цегла, брикет
7 bus stop /bʌs   stɒp/ автобусна зупинка
8 by bus /baɪ   bʌs / автобусом
9 clothes /kləʊðz/ одяг
10 coast /kəʊst/ узбережжя, катитися
11 corner /ˈkɔːnəʳ/ куток, заганяти, придбати
12 cottage /ˈkɒtɪdʒ/ котедж
13 department store /dɪˈpɑːtmənt     stɔːʳ/ універмаг
14 difficult /ˈdɪfɪkəlt/ важкий, складний
15 doll /dɒl/ лялька
16 donkey /ˈdɒŋkɪ/ віслюк
17 easy /ˈiːzɪ/ легко, не напрягаючись
18 electricity [ɪlɛkˈtrɪsɪtɪ] електрика
19 ferry /ˈferɪ/ паром, перевозити
20 few /fjuː/ невелика кількість
21 film /fɪlm/ фільм, кінокартина. Плівка
22 fire escape /faɪəʳ   ɪsˈkeɪp/ пожежна драбина, запасний вихід
23 fire station /faɪəʳ   ˈsteɪʃən/ пожежний відділок
24 fishing boat /ˈfɪʃɪŋ   bəʊt/ рибацький човен
25 foоtball match /ˈfʊtbɔːl    mætʃ/ футбольний матч
26 game /geɪm/ гра, партія, змагання
27 get around /get    əˈraʊnd/ добиратися
28 give directions /gɪv   dɪˈrekʃən/ вказати дорогу
29 guest house /gest      haʊs/ будинок для гостей
30 hard /hɑːd/ важкий, твердий, складний
31 hospital /ˈhɒspɪtl/ лікарня
32 in fact /ɪn   fækt/ фактично
33 in frоnt of /ɪn   frʌnt     əv/ попереду
34 island /ˈaɪlənd/ острів
35 it seems /ɪt  siːmz/ здається
36 left /left/ лівий, поїхати, залишати
37 money /ˈmʌnɪ/ гроші
38 to make money заробляти гроші, приносити прибуток
39 danger money надбавка за шкідливість
40 I’ve got no money left У мене зовсім не залишилось грошей
41 narrow /ˈnærəʊ/ вузький, звужувати, обмежувати
42 noisy /ˈnɔɪzɪ/ галасливий
43 nowadays /ˈnaʊədeɪz/ в наші дні
44 on /ɒn/ на
45 on foot /ɒn     /fʊt/ пішки
46 opposite /ˈɒpəzɪt/ антонім, протилежний, навпроти
47 outside wall /ˈaʊtˈsaɪd     wɔːl/ зовнішня стіна
48 pet /pet/ домашня тварина
49 place pleɪs/ місце, позиція
50 police station /pəˈliːs   ˈsteɪʃən/ поліційний відділок
51 port /pɔːt/ порт, люк
52 public baths /ˈpʌblɪk    bɑːðz/ громадська лазня
53 reach /riːtʃ/ діставати, досягати, доїзжати
54 right /raɪt/ правильний, право, поправляти
55 running water /ˈrʌnɪŋ    ˈwɔːtəʳ/ вода, що тече, водопровід
56 school /skuːl/ школа, коледж
57 souvenir shop /suːvəˈnɪər   ʃɒp/ магазин сувенірів
58 sports centre /spɔːts      ˈsentəʳ/ спортивний центр
59 state /steɪt/ штат, держава, положення
60 stone /stəʊn/ камінець
61 straight down /streɪt    daʊn/ прямо вниз
62 supermarket /ˈsuːpəˌmɑːkɪt/ супермаркет
63 take the  first turning /teɪk    ðə    f3ːst    ˈt3ːnɪŋ/ перший поворот
64 toy /tɔɪ/ іграшка
65 train station /treɪn     ˈsteɪʃən/ з/д вокзал
66 warehouse /ˈwɛəhaʊz/ склад
67 west /west/ захід, західний
68 years ago /ˈjɪəʳz       əˈgəʊ/ років назад
Story 2 – Episode 1
1 calm down /kɑːm       daʊn/ заспокоїтися
2 canoe /kəˈnuː/ човник, каное
3 catch /kætʃ/ ловити, розчути, застібка
4 destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ знищення, руйнування
5 die /daɪ/ помирати, накритися
6 drown /draʊn/ топити, заглушувати
7 drum /drʌm/ барабан, ударні інструменти
8 expedition /ˌekspɪˈdɪʃən/ експедиція, похід
9 head /hed/ голова, керівник очолювати
10 hit /hɪt/ бити, штовхати
11 jungle /ˈdʒʌŋgl/ джунглі
12 kill /kɪl/ убити, знищити
13 nervous /ˈn3ːvəs/ знервований, схвильований
14 paddle /ˈpæd/ байдарочне весло
15 prediction /prɪˈdɪkʃən/ передбачення
16 rainforest /ˈreɪnfɔrɪst/ тропічний ліс
17 reception desk /rɪˈsepʃən    desk/ прийом замовлень
18 save /seɪv/ берегти, залишати, економити
19 watch /wɒtʃ/ дивитися, спостерігати, годинник, варта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *