Word list Unit 10 Stick to the Rules! pp. 70-75

Enterprise 2
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 accident /ˈæksɪdənt/ аварія, катастрофа, нещасний випадок, ДТП
2 approach /əˈprəʊtʃ/ наближатися
3 best /bɛst/ найкращий
4 bird-watching /bɜːd     wɒtʃɪŋ/ спостереження за птахами
5 boarding school /ˈbɔːdɪŋ     skuːl/ закрита школа
6 boots /buːt/ черевики, бутси
7 bottom /ˈbɒtəm/ дно, підніжжя, зад..
8 burn /bɜːn/ спалювати, опік
9 burning /ˈbɜːnɪŋ/ палаючий
10 candle /ˈkændəl/ свічка
11 cause /kɔːz/ причина, мотив, викликати
12 cliff /klɪf/ скеля
13 cloakroom /ˈkləʊkˌruːm/ гардероб, вбиральня
14 clothes /kləʊðz/ одяг
15 Coastguard /ˈkəʊstˌɡɑːd/ офіцер берегової служби
16 contact /ˈkɒntækt/ знайомий, контакт
17 cut /kʌt/ різати, стригти, знижувати
18 elbow /ˈɛlbəʊ/ лікоть
19 electric shock /ɪˈlɛktrɪk  ʃɒk/ ураження електричним струмом
20 eye-catching /aɪ      ˈkætʃɪŋ/ ефектний, привабливий
21 fall /fɔːl/ падати, водоспад
22 fence /fɛns/ тин, перешкода
23 fire extinguisher /ɪksˈtɪŋgwɪʃəʳ/ вогнегасник
24 fire precaution / faɪə        prɪˈkɔːʃən/ засоби протипожежної безпеки
25 fit /fɪt/ придатний, в хорошій формі, здоровий
26 granddaughter /ˈɡrænˌdɔːtə/ онука
27 guide /ɡaɪd/ гід, екскурсовод
28 height /haɪt/ висота, зріст
29 high school старша школа
30 hot /hɒt/ спекотний, гострий
31 hurt /hɜːt/ пошкодити, травмувати
32 in search of /sɜːtʃ/ в пошуках
33 in use /juːz/ вживати
34 injure /ˈɪndʒə/ поранити, пошкодити
35 leaflet /ˈliːflɪt/ листівка
36 licence /ˈlaɪsəns/ ліцензія, водійські права
37 meter /ˈmiːtə/ лічильник, метр
38 mobile phone /ˈməubaɪl     fəʊn/ мобільний телефон
39 necessity /nɪˈsɛsɪtɪ/ необхідність
40 news report /njuːz     rɪˈpɔːt/ репортаж
41 occur /əˈkɜː/ відбуватися, траплятися
42 oil /ɔɪl/ нафта, масло
43 on my own /əʊn/ самостійно
44 pan /pæn/ сковорідка, каструля, деко
45 park warden /pɑːk       ˈwɔːdən/ доглядач парку
46 passenger /ˈpæsɪndʒə/ пасажир
47 poison /ˈpɔɪzən/ отрута
48 pond /pɒnd/ ставок
49 pool /puːl/ басейн, калюжа, пляма, пул
50 pot /pɒt/ горщик, чайник
51 prevent /prɪˈvɛnt/ попереджувати, заважати
52 put up /pʊt/ ставити, одягати, вивішувати
53 release /rɪˈliːs/ звільняти, відпускати
54 rescue team /ˈrɛskjuː   tiːm/ рятувальна команда
55 result /rɪˈzʌlt/ результат, підсумок
56 rule /ruːl/ правило, правління, керувати
57 safety /ˈseɪftɪ/ безпека, обережність, надійність
58 safety gate /ˈseɪftɪ    ɡeɪt/ ворота безпеки (запобіжні)
59 save /seɪv/ залишати, економити, спасати
60 scald /skɔːld/ опік
61 school grounds /skuːl         ɡraʊnd/ шкільна ділянка, спорт. майданчик
62 sign /saɪn/ знак, вивіска, дорожній знак, підписувати
63 similar /ˈsɪmɪlə/ схожий, подібний
64 since /sɪns/ з, починаючи з
65 ski resort /skiː   rɪˈzɔːt/ лижний курорт
66 slope /sləʊp/ нахил
67 smoke alarm /sməʊk    əˈlɑːm/ димова сигналізація
68 snowdrift /ˈsnəʊˌdrɪft/ кучугура, замет
69 statement /ˈsteɪtmənt/ ствердження, заява, повідомлення
70 stove /stəʊv/ плита
71 suffer /ˈsʌfə/ страждати,  переносити
72 suit /suːt/ костюм, підходити
73 switch on /swɪtʃ/ включити
74 the authorities /ɔːˈθɒrɪtɪ/ влада, авторитет
75 the press /prɛs/ преса
76 unmarked /ˈʌnˈmɑːkt/ чистий
77 warning /ˈwɔːnɪŋ/ знак, сигнал, попередження

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *