Word list Unit 2 Night and Day pp. 12-17

Enterprise 2
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 aboard /əˈbɔːd/ на борту
2 admire /ədˈmaɪəʳ/ захоплюватися
3 break /breɪk/ розбивати, канікули, перерва
4 bright /braɪt/ яскравий, світлий, розумний
5 brightly coloured /ˈbraɪtlɪ    ˈkʌləd/ яскраво забарвлений
6 choir /ˈkwaɪəʳ/ хор
7 closely /ˈkləʊslɪ/ тісно, пильно
8 constantly /ˈkɒnstəntlɪ/ постійно
9 contact lens /ˈkɔntækt   lenz/ контактні лінзи
10 cover /ˈkʌvəʳ/ покривати, закривати
11 cramped /kræmpt/ тісний
12 crew /kruː/ екіпаж, знімальна група
13 do the housework /ˈhauswəːk/ вести домашнє господарство
14 do the ironing /ˈaɪənɪŋ/ прасувати
15 do the washing up /ˈwɒʃɪŋ/ прати
16 don’t mind /maɪnd/ не турбує
17 e-mail /ˈiːmeɪl/ електронна пошта
18 elegant /ˈelɪgənt/ елегантний
19 from rags to riches /ræg/ с грязи в князи (рос.) лахміття
20 hire /ˈhaɪəʳ/ наймати
21 in shape /ʃeɪp/ у формі
22 involve /ɪnˈvɒlv/ мати на увазі, включати в себе
23 lead the life проводити життя
24 lecture /ˈlektʃəʳ/ лекція
25 message /ˈmesɪdʒ/ повідомлення, лист
26 office /ˈɒfɪs/ офіс, кабінет,бюро
27 on a diet /ˈdaɪət/ на дієті
28 perform /pəˈfɔːm/ виконувати, грати
29 persuade /pəˈsweɪd/ переконувати, вмовляти
30 privacy /ˈprɪvəsɪ/ усамотнення
31 project /ˈprɒdʒekt/ проект, план
32 promising career /ˈprɒmɪsɪŋ  kəˈrɪəʳ / багатообіцяюча кар’єра
33 razor /ˈreɪzəʳ/ бритва
34 relative /ˈrelətɪv/ родич
35 ripped jeans /rɪpt    dʒiːnz/ рвані джинси
36 satellite /ˈsætəlaɪt/ супутник, сателіт
37 second-hand shop магазин б/в речей
38 slow /sləʊ/ повільний, тупий
39 smart /smɑːt/ розумний, хитрий
40 space shuttle in orbit /ˈʃʌtl/     /ˈɔːbɪt/ шатл на орбіті
41 space walk вихід у відкритий космос
42 spaceship /ˈspeɪsʃɪp/ простір
43 sponge /spʌndʒ/ губка
sponge   cake бисквіт
44 success /səkˈses/ успіх, благополуччя
45 take over /teɪk      ˈəʊvəʳ/ приймати  (керівництво)
46 task /tɑːsk/ задача, завдання
47 terraced house /ˈterəst/ терасний будинок
48 The Milky Way /ˈmɪlkɪ    weɪ/ Чумацький шлях
49 to make ends meet зводити кінці з кінцями
50 typical /ˈtɪpɪkəl/ типовий
51 wet /wet/ вологий, мокрий, мочити

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *