Word list Unit 6 Food, Glorious Food pp. 40-45

Enterprise 2
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 apricot /ˈeɪprɪˌkɒt/ абрикос
2 assess /əˈsɛs/ оцінювати
3 atmosphere /ˈætməsˌfɪə/ повітря, атмосфера
4 bake /beɪk/ пекти
5 bar /bɑː/ бар, перекладина, забороняти вхід
6 bill рахунок,
7 brussels sprout /ˈbrʌsəlz   spraut/ брюсельська капуста
8 cabbage /ˈkæbɪdʒ/ капуста
9 calorie /ˈkælərɪ/ калорія
10 carton /ˈkɑːtən/ картонна коробка
11 cashier /kæˈʃɪə/ касир
12 caterer /ˈkeɪtərə/ організатор харчування
13 cereal /ˈsiːrɪəl/ зернові, пластівці
14 change /tʃeɪndʒ/ змінювати
15 chef /ʃɛf/ шеф повар
16 complain about /kəmˈpleɪn/ скаржитися
17 constantly /ˈkɔnstəntlɪ/ постійно
18 container /kənˈteɪnə/ контейнер
19 cooking utensil /ˈkukɪŋ     juːˈtɛnsəl/ посуд для кухні
20 cover /ˈkʌvə/ покривати, замотувати
21 crisp /krɪsp/ хрусткий
22 customer /ˈkʌstəmə/ замовник, покупець, клієнт
23 dairy products /ˈdɛərɪ/ молочні продукти
24 date /deɪt/ число, дата, побачення
25 demand /dɪˈmɑːnd/ вимога
26 dessert /dɪˈzɜːt/ солодке, десерт
27 dishcloth /ˈdɪʃˌklɒθ/ ганчірка для миття посуду
28 dry /draɪ/ сухий, сушити
29 eating habits /ˈhæbɪts/ звички в їжі
30 experience /ɪkˈspɪərɪəns/ враження, досвід, випробування
31  film set знімальна
32 filming зйомки фільму
33 fix ремонтувати
34 French toast /frɛntʃ    təust/ французький тост
35 freshly-squeezed /ˈfrɛʃlɪ     skwiːzd/ свіжовичавлений
36 fried chicken /fraɪd       ˈtʃɪkɪn/ смажене курча
37 furnishings /ˈfɜːnɪʃɪŋz/ оточення
38 fussy eater /ˈfʌsɪ    ˈiːtə/ поспішний їдок
39 ham /hæm/ шинка
40 honey /ˈhʌnɪ/ мед
41 improve /ɪmˈpruːv/ покращувати
42 improvement /ɪmˈpruːvmənt/ покращення
43 insist on /ɪnˈsɪst/ наполягати на
44 jacket potato /ˈdʒækɪt    pəˈteɪtəu/ картопля в мундирі
45 jam /dʒæm/ варення
46 jar /dʒɑː/ банка
47 junk food /dʒʌŋk/ шкідлива їжа
48 lamb /læm/ ягня, ягнятина
49 low-fat /ˈləʊˈfæt/ з низьким вмістом жиру
50 lower /ˈləʊə/ нижчий, знижувати
51 main course /meɪn      kɔːs/ основна страва
52 menu /ˈmɛnjuː/ меню
53 no-smoking policy /ˈsməʊkɪŋ    ˈpɔlɪsɪ/ антинікотинова політика
54 onion /ˈʌnjən/ цибуля
55 oven /ˈʌvən/ духовка
56 overall /ˈəʊvərˌɔːl/ загальний, в цілому, комбінезон
57 pan /pæn/ каструля
58 pasta /ˈpæstə/ макаронні вироби
59 poached egg /pəʊtʃt/ яйце-пашот
60 poultry /ˈpəʊltrɪ/ домашня птиця
61 prefer /prɪˈfɜː/ віддавати перевагу
62 protein /ˈprəʊtiːn/ білок, протеїн
63 quality /ˈkwɒlɪtɪ/ якість
64 rubbish bin сміттєвий бак
65 salmon /ˈsæmən/ лосось. лососина
66 sausage /ˈsɒsɪdʒ/ сарделька, сосиска, ковбаса
67 seating /ˈsiːtɪŋ/ посадка
68 seed /siːd/ насіння, зерно
69 service /’sɜːvɪs/ обслуговування, сервіс
70 shell /ʃɛl/ шкарлупа, мушля
71 sit /sɪt/ сидіти, знаходитися
72 slice /slaɪs/ кусок
73 smart /smɑːt/ розумний, кмітливий
74 snack /snæk/ закуска
75 soap /səʊp/ мило
76 spicy /ˈspaɪsɪ/ гострий
77 staff /stɑːf/ персонал, штат співробітників
78 starter /ˈstɑːtə/ легка закуска
79 steamed /stiːmd/ відварені на пару
80 success /səkˈsɛs/ успіх, процвітання
81 surface /ˈsɜːfɪs/ поверхня
82 towel /ˈtaʊəl/ рушник для рук
82 tracksuit /ˈtrækˌsuːt/ тренувальний костюм,
84 training /ˈtreɪnɪŋ/ тренування. Вправа, тренінг
85 trout /traʊt/ форель
86 try /traɪ/ намагатися, спробувати
87 turkey /ˈtɜːkɪ/ індичка
88 varied /ˈvɛərɪd/ різноманітний
89 veal /viːl/ телятина
90 vegetable /ˈvɛdʒtəbəl/ овоч
91 vegetarian /ˌvɛdʒɪˈtɛərɪən/ вегетеріанець
92 vitamin /ˈvɪtəmɪn/ вітамін
93 waiter /ˈweɪtə/ офіціант
94 wholemeal /ˈhəʊlˌmiːl/ борошно грубого помолу
95 wonder /ˈwʌndə/ диво, подив, захоплення
96 worry about /ˈwʌrɪ/ турбуватися про
97 wound /wuːnd/ змотати, поранити

 

Story 1 – Episode 2

1 cast a spell on /kɑːst/ зачарувати
2 chance /tʃɑːns/ шанс, можливість
3 curse /kɜːs/ сваритися,проклинати
4 drown /draun/ топити
5 have an argument /ˈɑːɡjʊmənt/ сварка, аргумент
6 paddle /ˈpædəl/ весло байдарки, ракетка
7 storm /stɔːm/ буревій
8 suppose /səˈpəuz/ думати
9 tail /teɪl/ хвіст

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *