Word list Unit 7 Profiles pp. 48-53

Enterprise 2
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 ambitious /æmˈbɪʃəs/ амбіційний
2 amount /əˈmaʊnt/ кількість, бути рівнозначним
3 area /ˈɛərɪə/ дільниця, район, площа
4 army /ˈɑːmɪ/ армія, збройні сили
5 bang /bæŋ/ вистріл, удар
6 best-selling найкраще продається
7 billionaire /ˌbɪljəˈnɛə/ міліардер
8 bone /bon/ кістка, відділяти від кістки
9 burn /bɜːn/ спалювати
10 career ahead of /kəˈrɪə   əˈhɛd/ кар’єра попереду
11 chickenpox /ˈtʃɪkɪnˌpɒks/ вітрянка
12 chores /tʃɔː/ щоденні обов’язки, домашні справи
13 cold /kəʊld/ холодний, застуда
14 common /ˈkɒmən/ загальний, розповсюджений
15 condition /kənˈdɪʃən/ стан, умова
16 cough /kɒf/ кашель, кашляти
17 crack /kræk/ тріск, щілина, вирішувати
18 decade /ˈdɛkeɪd/ десятиліття
19 dentist /ˈdɛntɪst/ стоматолог
20 do the dusting /dʌstɪŋ/ витирати пилюку
21 earache /ˈɪərˌeɪk/ вушний біль
22 emergency /ɪˈmɜːdʒənsɪ/ крайня необхідність
23 employee /ɛmˈplɔɪiː/ робітник
24 experience /ɪkˈspɪərɪəns/ досвід, враження
25 fence /fɛns/ загорожа, перепона
26 fight /faɪt/ бити, битися
27 generous /ˈdʒɛnərəs/ щедрий
28 GP General Practitioner /prækˈtɪʃənə/ лікар загальної практики, терапевт
29 grow /ɡrəʊ/ рости
30 hang /hæŋ/ вішати, повісити, розвісити
31 headache /ˈhɛdˌeɪk/ головний біль
32 health care /hɛlθ    kɛə/ охорона здоров’я
33 health care worker медичний працівник
34 hit /hɪt/ бити, штовхати
35 hospital waiting room кімната очікування в кімнаті
36 illness /ˈɪlnɪs/ хвороба
37 keen on /kiːn/ захоплюватися
38 lay /leɪ/ класти. відкладати
39 leading /ˈliːdɪŋ/ лідируючий, передній
40 local people /ˈləʊkəl/ місцеві люди
41 meaningful /ˈmiːnɪŋfʊl/ значний
42 measles /ˈmiːzəlz/ кір
43 medical problem /ˈmɛdɪkəl     ˈprɒbləm/ медична проблема
44 medicine /ˈmɛdɪsɪn/ ліки, медикаменти
45 mend /mɛnd/ ремонтувати
46 mixed feelings /mɪkst    /ˈfiːlɪŋs/ змішані почуття
47 mumps /mʌmps/ свинка
48 operating program /ˈɒpəreɪtɪŋ   ˈprəʊɡræm/ робоча програма, операційна програма
49 organisation /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən/ організація
50 parking meter /ˈpɑːkɪŋ    ˈmiːtə/ лічильник на парковці
51 patient /ˈpeɪʃənt/ пацієнт, терплячий
52 private school /ˈpraɪvɪt/ приватна школа
53 provide /prəˈvaɪd/ надавати, забезпечувати
54 puzzle /ˈpʌzəl/ загадка
55 racehorse /ˈreɪsˌhɔːs/ змагання в швидкості, перегони
56 remove /rɪˈmuːv/ прибирати, виносити
57 retire /rɪˈtaɪə/ виходити на пенсію, віддалятися
58 routine /ruːˈtiːn/ щоденний, звичний
59 run /rʌn/ бігти
60 scratch /skrætʃ/ подряпина
61 software /ˈsɒftˌwɛə/ м’який, піддатливий
62 sore throat /sɔː    θrəʊt/ хворе горло
63 sprain /spreɪn/ розтягнення
64 stepfather /ˈstɛpˌfɑːðə/ вітчим
65 stomach ache /ˈstʌmək       eɪk/ біль у шлунку
66 sunbathe /ˈsʌnˌbeɪð/ засмагати
67 take off /teɪk/ злітати, знімати, копіювати
68 the flu /fluː/ грип
69 toothache /ˈtuːθˌeɪk/ зубний біль
70 train /treɪn/ поїзд, навчатися
71 treat /triːt/ лікувати, пригощати
72 twist /twɪst/ закручування, згин, поворот
73 wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ гардероб
74 wealth /wɛlθ/ багатство, благополуччя

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *