Word list Unit 5 Enjoy Reading pp. 22-25

Enterprise 3
№  п/п Слово Транскрипція Переклад
1 admire /ədˈmaɪəʳ/ захоплюватися, милуватися
2 aim at (sb/sth) /eɪm/ цілитися
3 alien /ˈeɪlɪən/ іноземець, інопланетянин
4 along with /əˈlɒŋ/ разом
5 ambulance /ˈæmbjʊləns/ швидка допомога
6 annoyed /əˈnɔɪd/ роздратований
7 anxiously /ˈæŋkʃəslɪ/ тривожно, неспокійно
8 appear /əˈpɪəʳ/ з’являтися, здаватися
9 approach /əˈprəʊtʃ/ наближатися
10 as black as night чорне як ніч
11 avoid /əˈvɔɪd/ уникати
12 background description /ˈbækgraʊnd  dɪsˈkrɪpʃən/ історія питання, проекта
13 based on основуватися на
14 bay /beɪ/ затока, бухта
15 be involved in /ɪnˈvɒlvd/ бути втягненим в
16 behaviour /bɪˈheɪvjəʳ/ поведінка
17 bitterly cold /ˈbɪtəlɪ/ пронизуючий холод
18 boom /buːm/ рокіт, бум
19 bored /bɔːrd/ сумуючий, висвердлений
20 bother /ˈbɒðəʳ/ дратувати, турбуватися
21 branch /brɑːntʃ/ гілка, філіал
22 bubble /ˈbʌbl/ кулька, пінитися
23 cage /keɪdʒ/ садити в клітку
24 cliff /klɪf/ скеля
25 cloudless /klaud les/ ясний, безхмарний
26 cover /ˈkʌvəʳ/ накривати, обгортати
27 cry /kraɪ/ крик, плакати, оплакувати
28 cut /kʌt/ різати, пілстригати
29 dentist /ˈdentɪst/ стоматолог
30 dentist’s surgery стоматологічний кабінет
31 desperately /ˈdespərɪtlɪ/ надзвичайно
32 dig /dɪg/ копати
33 disc /dɪsk/ диск, міжхребетний хрящ
34 doorbell /ˈdɔːbel/ дзвінок на дверях
35 duration /djʊəˈreɪʃən/ тривалість
36 edge /edʒ/ край, окраїна, перевага
37 embarrassed /ɪmˈbærəst/ збентежений
38 event /ɪˈvent/ захід, змагання
39 exam room /ɪgˈzæm/ оглядовий (екзаменаційний) к-т
40 faint /feɪnt/ слабий
41 to feel faint відчути слабкість
42 fire /faɪəʳ/ вогонь,вогнище
43 fist /fɪst/ кулак
44 flash of lightning /flæʃ       ov   ˈlaɪtnɪŋ/ спалах світла, блискавки
45 flashing lights проблискові лампи
46 footsteps /ˈfʊtstep/ крок, слід
47 fur /f3ːʳ/ хутро, накип
48 furious /ˈfjʊərɪəs/ оскаженілий
49 gasp /gɑːsp/ вдих
50 gentle /ˈdʒentlmən/ джентльмен, дворянин
51 glad /glæd/ радий, задоволений
52 grab /græb/ зхватити, хватати
53 grow wide /grəʊ  waɪd/ рости в ширину
54 have a bath /bɑːθ/ викупатися
55 his face went red hiss почервоніти (луснути від сорому)
56 hold on to sb/sth /həʊld/ триматися, притримуватися
57 hole /həʊl/ дирка, отвір
58 horror /ˈhɒrəʳ/ жах, відраза
59 icy /ˈaɪsɪ/ крижаний
60 in progress /ˈprəʊgres/ зараз іде, діюче
61 jungle floor /ˈdʒʌŋgl/ земля джунглів
62 justify /ˈdʒʌstɪfaɪ/ виправдовувати, вирівнювати
63 knee /niː/ коліно
64 land /lænd/ земля, грунт
65 lively /ˈlaɪvlɪ/ живий
66 lose one’s balance /luːz    ˈbæləns/ втратити рівновагу, стійкість
67 lower /ˈləʊəʳ/ нижній, зменшувати
68 midnight /ˈmɪdnaɪt/ опівночі
69 monster /ˈmɒnstəʳ/ монстр
70 moonless безмісячна ніч
71 narrow /ˈnærəʊ/ вузький, звузити, обмежити
72 nervous /ˈn3ːvəs/ схвильований, знервований
73 notice /ˈnəʊtɪs/ помічати, звертати увагу
74 pale /peɪl/ блідий
75 to grow or turn pale бліднути
76 path /pɑːðz/ стежка, доріжка
77 pebbly /ˈpeblɪ/ покритий галькою, шорохуватий
78 pine tree /paɪn/ хвойне дерево
79 pleased /pliːzd/ задоволений
80 pleased to meet you дуже приємно
81 pool /puːl/ калюжа, басейн, пул, вісімка
82 pour down /pɔːʳ/ виливати
83 professor /prəˈfesəʳ/ професор, викладач
84 python /ˈpaɪθən/ пітон
85 rain heavily великий дощ
86 raincoat /ˈreɪnkəʊt/ плащ
87 raindrop крапля дощу
88 raise /reɪz/ вирощувати, збільшувати
89 realise /ˈrɪəlaɪz/ усвідомлювати, розуміти
90 related to /rɪˈleɪtɪd/ пов’язані родинним зв’язком
91 relief /rɪˈliːf/ полегшення, утіха,сприяння
92 repetition /ˌrepɪˈtɪʃən/ повторення
93 rocky /ˈrɔkɪ/ скелястий
94 rough /rʌf/ нерівний, шорохуватий
95 row /raʊ/ ряд, лінія, перевозити у човні
96 safe /seɪf/ безпечний, обережний, сейф
97 sail /seɪl/ парус, плавати
98 to sail through an exam легко здавати екзамен
99 scar /skɑː/ шрам
100 his face is scarred у нього на обличчі шрам
101 scent /sent/ запах, слід
102 scream /skriːm/ крик,волання,  кричати
103 set the scene /siːn/ закласти основу, задати тон
104 shake /ʃeɪk/ трясти, перемішувати
105 shape /ʃeɪp/ форма, фігура, формувати
106 shine /ʃaɪn/ світити, сяяти
107 shiver /ˈʃɪvəʳ/ тремтіння, тремтіти
108 shocked /ʃɒkt/ шокований
109 sigh /saɪ/ вдих
110 silently /ˈsaɪləntlɪ/ мовчки
111 silver /ˈsɪlvəʳ/ срібло
112 similar /ˈsɪmɪləʳ/ схожий, подібний
113 siren /ˈsaɪərən/ сирена
114 snowy /ˈsnəʊɪ/ сніжний, засніжений
115 soaked to the skin /səukt/ змокнути до нитки
116 spaceship /ˈspeɪsʃɪp/ космічний літальний апарат
117 stare (at) /stɛəʳ/ уважно придивлятись
118 stiff /stɪf/ жорсткий, суворий, сильний
119 strangely /ˈstreɪndʒlɪ/ дивно
120 stranger /ˈstreɪndʒəʳ/ незнайомець
121 street lamp вуличні ліхтарі
122 supper /ˈsʌpəʳ/ вечеря
123 surprised /səˈpraɪzd/ здивований
124 sweaty /ˈswetɪ/ пропітнілий
125 tap /tæp/ кран, стукіт
126 tear /tɛəʳ, tɪəʳ/ сльоза, дірка, рвати
127 tear (tore – torn) /tɛəʳ, tɪəʳ/ рвати
128 terrified /ˈterɪfaɪd/ жахати
129 thrilled /θrɪld/ тріпотіти, тривожитись
130 thunder /ˈθʌndəʳ/ грім, греміти
131 title /ˈtaɪtl/ давати заголовок, друк. продукція
132 tree-covered /ˈkʌvəʳd/ вкритий деревами
133 tremble /ˈtrembl/ тремтіти
134 turn (a) round /t3ːn/ розвертатися, повернутися
135 various /ˈvɛərɪəs/ різноманітні
136 version /ˈv3ːʃən/ варіант, версія
137 view /vjuː/ вид, думка, погляд, оглядати
138 weakly /ˈwiːklɪ/ слабко, не міцно
139 whisper /ˈwɪspəʳ/ шепіт, шепотіти
140 wide open широко відкритий, незахищений
141 wind (wound – wound) /wɪnd       waʊnd/ змотувати

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *